Selasa, 25 Oktober 2011

Haiking SMK Negeri 1 Lumajang diadakan rutin setiap tahun dalam rangka mendidik peserta didik mempunyai kepedulian terhadap lingkkungan sekitar.